Suomessa metsäteollisuudella on hyvin merkittävä rooli biotaloudessa. Metsäinen luonto ja puhdas ilma takaavat sen, että Suomella on todellisia mahdollisuuksia luoda puuteollisuudesta tulevaisuuden vientituotteiden ykkönen. Tämä on huomattu laajasti Suomessa, sillä metsäteollisuus tekee monialaista ja tiivistä yhteistyötä muiden alojen kanssa, ja synnyttää uusia teknologisia ratkaisuja ja innovaatioita, joita ei vielä muualta maailmasta löydy. Metsäteollisuus on jo nyt eräänlainen suomalaisen biotalouden edelläkävijä, josta muut voivat ottaa mallia. Metsäteollisuus Suomessa onkin oikea malliesimerkki biotalouden esiinnoususta, ja pitkäkestoisten sekä luonnonmukaisten toimintatapojen tehokkaasta hyödyntämisestä.

Metsistä peräisin olevista raaka-aineista ja biomassasta tehdään laadukkaiden puutuotteiden lisäksi esimerkiksi paperia, kuituja, kemikaaleja sekä kosmetiikkaa. Tavoitteena on ollut korvata tällä hetkellä myynnissä olevia muovituotteita paperista, kartongista ja muista vastaavista materiaaleista valmistetuilla tuotteilla. Tällaisten uusien innovaatioiden, ja ympäristöystävällisten ratkaisujen myötä kotitaloudet voivat nykyistä helpommin vähentää muovin kulutusta. Metsäteollisuuden tuotteita viedään hyvin paljon myös ulkomaille, koska suomalaisella metsäteollisuudella on kansainvälisesti ja maailmanlaajuisesti hyvä maine, ja tuotteiden laatuun luotetaan.

Metsäteollisuuden menestyksen mahdollistaa se, että suomalaisia metsiä kasvatetaan ja hoidetaan ympäristön kannalta kestävästi, eikä metsiä ole otettu liikakäyttöön. Puita kasvatetaan tällä hetkellä virallisten tietojen mukaan enemmän, kuin mitä otetaan hyötykäyttöön. Suomessa kasvatetaan joka vuosi jopa noin 150 miljoonaa uutta puuta. Puuta on siis runsaasti tarjolla teollisuuden käyttöön. Päätavoite on se, että metsiä muokataan ja hyödynnetään vain sen verran, että luonto pystyy normaalisti palautumaan muutoksista.

Metsäteollisuudessa on otettu käyttöön biotaloudelle tyypillinen resurssitehokas tuotantotapa. Puutuotteiden valmistuksen ja kulutuksen halutaan tuottavan mahdollisimman vähän hukkaan menevää jätettä, jolloin tuotanto olisi mahdollisimman resurssitehokasta. Jätteen määrän vähentämisen lisäksi resurssitehokkuus mahdollistaa materiaalien uusiokäytön. Biotalouden pääperiaatteisiin kuuluukin se, että raaka-aineiden arvo halutaan säilyttää mahdollisimman pitkään. Esimerkiksi metsäteollisuudessa huomioidaan jokainen tuotantovaihe, eikä mitään materiaalia jätetä käyttämättä, tai heitetä hukkaan.

Pohjoisessa vapaasti kasvanut metsä tarjoaa runsaasti laadukkaita raaka-aineita, ja sanotaankin, että pohjoisilla alueilla kasvava puu on yksi maailman monipuolisimmista materiaaleista. Sen arvokkaita erityisominaisuuksia on viimein alettu hyödyntää aiempaa paremmin, eikä metsäteollisuus rakennu enää pelkästään energiantuotannon tai polttoaineen jalostuksen ympärille.