Biotalous on uusiutuvia luonnonvaroja käyttävä, tuottava ja markkinoiva talouden ala. Bio–sanalla tarkoitetaan luonnosta peräisin olevia uusiutuvia raaka-aineita. Biotalouden päätavoite on vähentää yksilöiden ja yritysten riippuvuutta fossiilisista polttaneista, jotka ovat käymässä vähiin maapallolla. Se tavoittelee myös ekosysteemin köyhtymisen ehkäisemistä ja edistämään talouskehitystä kestävän kehityksen periaatteita noudattamalla. Yksi kestävän kehityksen perusehdoista on se, että luonnonvaroja ei käytetä tuhlailevasti, vaan niitä kierrätetään ja ne otetaan hyötykäyttöön uusilla ja innovatiivisilla tavoilla. Konkreettisesti hyötykäytöllä tarkoitetaan sitä, että käytössä olevat materiaalit ja raaka-aineet kierrätetään ja erilaisten hyödykkeiden tuotannossa tehdään ympäristöä mahdollisimman paljon säästäviä valintoja. Biotalous on askel kohti uusiutumattomattomien luonnonvarojen korvaamista uusiutuvilla luonnonvaroilla.

Tulevaisuudessa maailmassa tarvitaan runsaasti nykyistä enemmän ruokaa, energiaa ja vettä. Biotaloutta on ollut välttämätön kehittää, sillä maailman väestö kasvaa hurjaa vauhtia ja ilmastonmuutoksesta syntyviä haittoja ympäristölle ja ihmisille on alettu ymmärtää aiempaa paremmin. Biotalouden onkin nähty olevan maailmanlaajuisen talouskehityksen seuraava suuri aalto, jonka avulla ympäristön, talouden ja ihmisten tarpeet tullaan ottamaan huomioon mahdollisimman tasapuolisella tavalla. Haasteita on paljon, mutta teknologian kehittymisen ja tutkimuksen edistymisen myötä päivänpolttaviin haasteisiin alkaa löytymään ratkaisuja. Uusia, ympäristön kannalta aiempaa kestävämpiä ratkaisuja on jo nähty niin maailmalla kuin Suomessakin.

Pääosin biotaloudella tarkoitetaan ainoastaan biopolttoaineisiin perustuvaa taloutta. Biotalous ei missään nimessä ole uusi talouden toimiala, vaan siinä yhdistyvät monet alkutuotannon ja jalostuksen alat. Biotaloutta voidaan edistää parhaiten silloin, kun olemassa oleva teollisuus on toimivaa ja menestyksellistä. Biotalous käsitteenä kattaa kemianteollisuuden, metsäteollisuuden, maatalouden, elintarviketuotannon ja lääketeollisuuden. Biotalouden tavoitteena on tehdä edellä mainituista teollisuuden aloista paikallisia ja mahdollisimman ympäristöystävällisiä niin, että tuotteet tuotetaan paikallisesti ja myydään lähialueille.

Biotalouden kannalta Suomen tärkeimpiä luonnonvaroja ovat muun muassa maaperän, metsien sekä vesistöjen eloperäinen aines. Suomen talouden kannalta biotalous on suuri mahdollisuus, sillä maalla on paljon edelleen puhtaita luonnonvaroja käytössään. Suomella onkin kaikki edellytykset olla vahvasti läsnä talouden kehityksessä yhä ekologisempaan suuntaan. Erityisen suuressa roolissa Suomen biotaloudessa ovat metsät. Biotalouteen siirtyminen vaatii nyt suurien ratkaisujen tekemistä.