Suomi tunnetaan metsätalouden maana. Historioitsijat ovat puhuneet siitä, että Suomen kaksi kohtalonkysymystä ovat metsät ja Venäjä. Suomi oli tietyllä tavalla onnekas sikäli, että maamme alkoi liittyä suuremmassa määrin osaksi laajempaa maailmantaloutta aikana, jolloin muualla oli pitkälti hakattu metsät istuttamatta niiden tilalle uutta metsää. Saksalaiset metsäteollisuuden asiantuntijat tulivat 1800-luvun puolivälissä opettamaan biotaloudellista metsänhoitoa suomalaisille.

Metsänhoito siis hyödyntää luonnon kiertoa ja siten siitä on tullut uusiutuva luonnonvara. Tämä metsäteollisuuden biotaloudellinen puoli on tehostunut sitä kautta, että sen prosessoimat tuotteet, kuten paperi ja kartonki kierrätetään nykyään varsin tehokkaasti.

Metsäteollisuus on ollut pitkään suuri työllistäjä Suomessa. Tukkijätkällä on romanttinen maine. Puita kuljetettiin uittamalla jokia pitkin. Alaan liittyy sitkeän ja työtä pelkäämättömän miehen maine. Puut kaadetaan suureksi osaksi talvisin. Nykyisin on metsätyökoneiden lämpimät kopit. Kuvaavaa metsurien aikaisemmasta asenteesta tulee ilmi siinä, kun vaadittiin pakkasrajoja puun kaatoon. 1970-luvulla oli jo olemassa käsimoottorisahat. Metsurit näkivät pakkasrajan siinä kun moottorisahojen terät alkoivat katketa. 35 asteen pakkanen ei siis miestä pelottanut, mutta sen alle laskeva pakkanen alkoi katkoa terät. Urakkaa tekevä mies ei siis hirmupakasissa enää päässyt tienaamaan.

Metsä- ja paperiteollisuus on maassamme jossain määrin menettänyt asemiaan. Kilpailua on tullut maailmalta, sillä mitä erinäisimpiä puulajeja on alettu käyttää paperin valmistuksessa. Suomalainen sellu on kuitenkin laadukasta ja kysyttyä. Moniin vuosiin ei ole Suomeen enää uusittu tai rakennettu lisäkapasiteettia paperialalle. Nyt on taas alalle tehty investointeja ja se on rohkaisevaa.

Monet muistavat paperiteollisuuden lakot. Jossain vaiheessa työntekijät saivat suuria palkkoja, koska isoja paperikoneita pyöritettiin pienellä porukalla. Työvoimakustannukset eivät ole vaikuttaneet niin suuresti alalla. Puun kuljetuksia ei ole kyetty tehostamaan ja edelleenkin rekalla voi kuljettaa vain rajatun määrän sellua. Metsätuotteiden kuljettamisessa on edelleen monella työpaikka.

Metsäteollisuudessa työskentelevien imago on muuttunut. Kovan miehen työpaikasta ollaan tultu luontoarvoja kunnioittavan alan palvelukseen. Suomessa on olllut runsaasti sahoja. Eräs tunnetuin sahuri on kansanedustajaksikin noussut ja kohujen kolhima Teuvo Hakkarainen. Sahojen ohella myös erilaisten puurakennuksien rakentamisessa on ollut töitä. Saunan lauteet ovat puusta tehtyjä ja niiden parissa nikkaroimisessa on töitä monille. Metsäteollisuuden jatkojalostamissa tuotteissa on siis runsaasti biotaloudellisia työpaikkoja tämänkin päivän Suomessa.